Projekty Unijne - Vibratrans Czyszczenie Taśm Przenośnikowych

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:Firma realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

III Oś Priorytetowa: "Konkurencyjność Przedsiębiorstw"

Działanie: 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: "
Wprowadzenie na rynek dwóch typów uniwersalnych ostrzy zamiennych urządzeń do czyszczenia taśmy przenośnikowej."

Cel Projektu: Budowa nowoczesnej lini produkcyjnej która umożliwi wprowadzenie na rynek dwóch typów uniwersalnych ostrzy zamiennych do urządzeń czyszczących taśmy przenośnikowe.

Planowane Efekty: Wprowadzenie na rynek dwóch typów uniwersalnych ostrzy zamiennych urządzeń do czyszczenia taśmy przenośnikowej.

Wartość projektu, 1.275.356,25 PLN
Wkład EFRR. 725.812,50 PLN 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego